x
x

Żelaznowski & Głowiński - Kancelaria Radców Prawnych

Change site language to English

Wieści

Gdy podwykonawca spóźnia się z robotami budowlanymi

10.03.2015
Do sądów trafia coraz więcej spraw, w których pozwanym jest wykonawca robót budowlanych. Przyczyną rozpoczęcia sporów sądowych są opóźnienia w wykonaniu części robót, skutkiem czego inwestorzy często ponoszą finansowe dolegliwości. Ze względu na brak pewnych zastrzeżeń umownych inwestor czasem może paść ofiarą własnego procesu.

Gdy egzekucja przeprowadzona z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okazała się niewystarczająca

27.02.2015
W praktyce gospodarczej częstym problemem jest wyegzekwowanie swoich należności od dłużnika. Może to się okazać tak samo trudne nawet w przypadku, w którym sąd stanął po naszej stronie i doszło do zajęcia całego majątku naszego dłużnika. Co zrobić jeżeli dłużnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej majątek nie wystarczy do spłacenia dłużnej kwoty do pełnej wysokości?
Poprzednia strona Prawnicy Następna strona Kontakt

© 2011 Żelaznowski & Głowiński. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nasmarował keithar.com, uruchomił trybiki paweljot.