x
x

Żelaznowski & Głowiński - Kancelaria Radców Prawnych

Change site language to English
Wieści

Samochód służbowy do celów prywatnych pracownika. Czy ryczałt uwzględnia paliwo?

16.03.2015
Zmiany w podatku dochodowym od użytkowania pojazdu służbowego w celach prywatnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, dotyczą aż 600 tysięcy pojazdów w Polsce. Wystarczyło zaledwie parę miesięcy, aby zryczałtowana forma określania wartości świadczenia za to nieodpłatne użytkowanie przysporzyła problemów. Nowelizacja, która w swoim założeniu miała uprościć sposób rozliczania z fiskusem nie odpowiedziała na podstawowe pytanie - czy w ryczałcie został uwzględniony koszt paliwa zużywanego podczas korzystania z samochodu służbowego? Samochód bez paliwa przecież nie pojedzie.

Dotychczasowe przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazywały każdorazowe rozpoznanie przychodu po stronie pracownika z tytułu nieodpłatnego użytkowania pojazdu służbowego oraz oszacowanie go w oparciu o ceny najmu samochodu przez podmioty rynkowe (na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 4 updof). Od 1 stycznia 2015 roku ustawodawca, zmieniając ustawę w tym zakresie wprowadził zryczałtowaną formę określania świadczenia od nieodpłatnego używania pojazdów. Założenie nowelizacji było jasne – ma uprościć sposób rozliczania za nieodpłatne korzystanie pracownika z samochodu służbowego po godzinach pracy. Od tego roku obowiązują więc tylko dwie wartości świadczenia . O przynależności do jednej z nich przesądza pojemność silnika samochodu pracowniczego:

- dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 – pracownik powinien rozpoznać przychód w kwocie 250,00 zł miesięcznie. Stosując stawkę podatkową 18% - koszt poniesiony przez pracownika to 45,00 zł miesięcznie;
- dla samochodów o pojemności silnika od 1600 cm3 – przychód wynosi 400,00 zł miesięcznie. Stosując stawkę podatkową 18% - koszt poniesiony przez pracownika to 72,00 zł miesięcznie.

Wysokość rozpoznanego przychodu jest uzależniona także od ilości dni używania samochodu. Jeżeli samochód jest używany przez krótszy okres niż miesiąc, przychód będzie ustalany osobno na każdy dzień w wysokości 1/30 powyższych kwot.

Rozpoznanie przychodu ze względu na nieodpłatne korzystanie z firmowego samochodu a kwestia paliwa

Powstaje istotne pytanie jak rozpoznać przychód ze względu na znajdujące się w samochodzie paliwo? Jest to raczej pewne, że pracownik wracający z pracy do domu służbowym pojazdem nie zatankuje go za własne pieniądze. Od wejścia nowelizacji w życie pojawiły się poglądy, według których w ryczałcie nie trzeba uwzględniać paliwa zużytego, ale tylko do 300 km miesięcznie. Po przekroczeniu tej liczby kilometrów pracownik rzekomo miałby rozpoznawać dodatkowy przychód.

Takie założenie zostało wyinterpretowane z uzasadnienia Ministerstwa Finansów dotyczącego zmiany ustawy. Do obliczenia wartości przychodu za każdy miesiąc korzystania z pojazdu służbowego Ministerstwo przyjęło bowiem uśrednienie długości miesięcznych przejazdów takim samochodem przez pracownika. Przyjęto, że średnio w miesiącu poza godzinami pracy pracownik pokonuje właśnie trasę o długości 300 km samochodem służbowym. Po przemnożeniu tej wartości ze stawką za jeden kilometr (tzw. kilometrówką, która obecnie wynosi 0,8358 zł) uzyskamy 250,00 złotych czyli przychód określony w pierwszej stawce ryczałtu.


To założenie było jednak tylko pewnym drogowskazem dla legislatora, jednak nie można wywodzić z niego obowiązków obciążających podatnika. Sama ustawa milczy odnośnie zużycia paliwa, a przecież dochodzą jeszcze inne koszty związane z użytkowaniem pojazdu, których nie ponosi pracownik np.: koszty eksploatacji samochodu.

Zapewne na wokandę sądów administracyjnych trafi temat paliwa zużytego do samochodów służbowych w trakcie prywatnego z nich korzystania. Nim zagadnienie to zostanie wyjaśnione przez orzecznictwo, należy odpowiednio ustalić zasady korzystania z samochodów służbowych dla celów prywatnych, tak żeby zmniejszyć zagrożenie ze strony fiskusa.


Autor: Przemysław Maruniak. Data: 16 marca 2015

Powyższe informacje mają wyłącznie charakter sygnalizacyjny i nie mogą być uznane za substytut porady prawnej. Przed podjęciem decyzji proszę sprawdzić z źródłami lub zasięgnąć konsultacji.
Poprzednia wieść Dodatkowe korzyści wynikające z umownego stosowania zadatku Następna wieść Gdy podwykonawca spóźnia się z robotami budowlanymi

© 2011 Żelaznowski & Głowiński. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: keithar.com, Paweł Jurek.