x
x

81-825 Sopot
Antoniego Abrahama 23

Wskazówki dojazdu

81-825 Sopot
Antoniego Abrahama 17

Wskazówki dojazdu

Żelaznowski & Głowiński - Kancelaria Radców Prawnych

Change site language to English

Wieści

Istotne zmiany dotyczące składania sprawozdań finansowych

04.05.2018
Chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę, iż na skutek nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, od dnia 15 marca 2018 roku dokumenty finansowe spółek podlegające obowiązkowemu złożeniu do KRS (tj. sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta, jeśli wymagalne, uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników), nie będą już mogły zostać złożone do sądu rejestrowego w tradycyjnej formie (papierowy formularz KRS-Z30).

Uwaga: ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod Kancelarię!

22.06.2016
W ostatnich dniach otrzymujemy informacje o podszywaniu się pod naszą Kancelarię osób, wysyłających z różnych adresów email fałszywe wezwania do zapłaty, rzekomo sporządzone przez naszą Kancelarię. W związku z tym zawiadamiamy, że Kancelaria Radców Prawnych Żelaznowski & Głowiński nie ma nic wspólnego z takimi działaniami i nie bierze odpowiedzialności za ich skutki.
Ostrzegamy przed otwieraniem załączników do takiej korespondencji, które mogą zawierać szkodliwe lub złośliwe oprogramowanie. Informujemy również o złożeniu przez nas zawiadomienia do właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zmiany prawa upadłościowego

01.02.2016
Od 1 stycznia 2016 - duże zmiany Prawa upadłościowego!

Granica między niezależnym utworem inspirowanym, a opracowaniem

05.05.2015
W myśl ustawy o prawie autorskim utworem jest nie tylko utwór muzyczny, filmowy czy literacki, ale także program komputerowy, projekty architektoniczne i urbanistyczne oraz inne produkty istotne dla dzisiejszego rynku usługowego. Nieuniknione jest, by w obecnych czasach, czy to programując nową aplikację na smartfona czy komponując nowy utwór muzyczny nie inspirować się innymi, powstałymi wcześniej dziełami. Dla przedsiębiorcy wytwarzającego dzieła autorskie jest więc istotne, aby ustalić granicę, która wyznacza niezależność utworu powstałego na wskutek inspiracji innym dziełem.

Dodatkowe korzyści wynikające z umownego stosowania zadatku

09.04.2015
Zazwyczaj umowie przedwstępnej towarzyszy dokonanie przedpłaty. Ma to na celu zapewnienie konsekwentnego dążenia do realizacji zobowiązań przez strony oraz wyrażenie ich woli zawarcia umowy przyrzeczonej. Charakter prawny takiej przedpłaty decyduje o konsekwencjach, które mogą ponieść strony w razie niewykonania umowy. Istotnym jest więc dokładne określenie w umowie czy kupujący zobowiązał się do zapłaty zadatku czy zaliczki.
Poprzednia strona Prawnicy Następna strona Kontakt

© 2011 Żelaznowski & Głowiński. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: keithar.com, Paweł Jurek.